Phật Giáo

Quảng Nam: Thư ngỏ vận động xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Chánh Lộc

Thứ năm, 08/06/2013 | 08:47

Trải lòng vị tha, với tâm nguyện dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm trùng hưng Tam Bảo, xây dựng ngôi chùa được khang trang để làm nơi quy hướng của bao tín đồ phật tử gần xa và tạo cảnh quan đẹp cho quê hương đất nước.

Kính bạch Chư tôn đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý đạo hữu phật tử - Chư thiện nam tín nữ gần xa.

“Hạnh phúc thay, đức Phật ra đời
Hạnh phúc thay, Giáo pháp cao minh
Hạnh phúc thay, Tăng già hòa hợp
Hạnh phúc thay, Tứ chúng đồng tu”

Niềm hạnh phúc vô biên hơn nữa đó là Phật pháp trường tồn, ngôi chùa được dựng lên để trang nghiêm tịnh độ ở giữa thế gian này.
Vì chùa là quê hương, chùa là tình thương xóm làng, nơi nào có chùa thì nơi đó có người hành thiện, tu thiện để được an lạc, hạnh phúc.
Chính vì thế, với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Hộ tự chùa Chánh Lộc suốt trong nhiều năm qua đã đem tâm huyết xây dựng ngôi Tam Bảo để làm nơi thờ tự - lễ bái, ngõ hầu gieo mầm hạt giống Phật đà, đem lại sự an lạc nội tâm đến cho mọi người.

Trải qua bao thăng trần của nắng mưa, chùa Chánh Lộc chịu chung sự chi phối của quy luật vô thường, ngôi Tam Bảo đã hư hoại và xuống cấp trầm trọng, nơi thờ Phật bị dột ướt sau mỗi trận mưa bão, không được an toàn và chưa đủ điều kiện cho việc sinh hoạt, tu học của tín đồ tại địa phương. Đứng trước ngôi Tam Bảo như vậy, chúng tôi thấy xót xa và đau lòng.

Trải lòng vị tha, với tâm nguyện dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm trùng hưng Tam Bảo, xây dựng ngôi chùa được khang trang để làm nơi quy hướng của bao tín đồ phật tử gần xa và tạo cảnh quan đẹp cho quê hương đất nước.

Kính thưa quý vị:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm”

Dù biết rằng, xây dựng được ngôi Tam Bảo là rất khó khăn, cần hội đủ duyên lành, trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ tát, dưới nhờ sức chú nguyện của hiện tiền tăng, ni, sau cùng chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm dũng mãnh hỷ cúng của quý phật tử, thiện nam tín nữ gần xa ủng hộ tịnh tài cũng như tịnh vật để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành, cho nên Cổ đức có dạy: 

“Làm chùa, tô tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Vậy, ngôi Tam Bảo có được trang nghiêm, sớm được viên mãn hay không đó chính là sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và sự giúp đỡ, trợ duyên của chư phật tử để Ban Hộ tự chúng tôi sớm được hoàn thành sở nguyện.

Cuối cùng, chúng con nguyện cầu hông ân Tam Bảo gia hộ Chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và chư phật tử thân tâm thường lạc, phúc thọ mien trường, gia đình luôn được hạnh phúc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
TM.Ban Hộ tự

Trưởng ban
Sư cô Thích Phước Huệ

Mọi sự ủng hộ xin hoan hỉ gửi về địa chỉ: 

Sư cô Thích Phước Huệ, ĐT: 0905723083 
Chùa Chánh Lộc - thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 Sau đây là hình ảnh ngôi Tam Bảo đang trong giai đoạn xây dựng:

 
 
 
 
 
 PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z