Phật Giáo

Quảng Ninh: Chư hành giả tác pháp an cư kết hạ

Thứ năm, 22/05/2016 | 22:39

Chiều nay, ngày 22 tháng 5 năm 2016 (16/04/Bính Thân), hơn 100 hành giả vân tập về chùa Trình Tp.Uông Bí tỉnh Quảng Ninh tác pháp Yết ma, An cư kết hạ.

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư tăng đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là cấm túc an cư: dừng bước du hóa (cấm túc), ở yên một nơi hay một trú xứ tập trung nào đó gọi là an cư (ở yên). Thế nên, chư tăng cấm túc an cư mùa Hạ thì gọi là An cư Kết hạ; Và như thế, chư tăng nói chung hay người xuất gia đã thọ Tỳ kheo giới nói riêng , đều lấy việc cấm túc an cư làm quan trọng, vì kết thúc một thời điểm ba tháng tu học như thế, vị Tỳ kheo đó mới được thêm một tuổi đạo. 

Duyên khởi của pháp an cư kiết hạ do đức Phật chế định là vào mùa Hạ vì hay mưa gió nên cũng là mùa sinh sản các loại sâu bọ. Để khỏi dẫm đạp tàn hại các loài vi sinh trái hạnh từ bi, trong ba tháng Hạ người xuất gia không đi ra ngoài, trừ khi có duyên sự quan trọng.

Mặt khác an cư kết hạ còn có ý nghĩa là tụ hợp Tăng chúng ở chỗ thanh tịnh để cùng nhau tu hành, kiểm điểm hành vi, cử chỉ, y theo luật Phật mà hành trì. Trong một năm để 9 tháng truyền bá chính pháp, ba tháng còn lại hoàn toàn dành cho sự tu học. Từ đó về sau, hàng năm cứ vào ba tháng mùa mưa, chư tăng tập họp lại cùng một trú xứ để an cư.

Theo đó, Hạ trường chùa Trình Yên Tử tổ chức khóa tiền An cư kết hạ, có 42 vị Tỳ kheo và 68 vị tỳ kheo ni đăng ký khóa an cư PL.2560- DL.2016.

Thập Bát Công

Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z