Phật Giáo

Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai

Thứ năm, 17/03/2016 | 11:05

Ngày 08/02/Bính Thân (16/03/2016), gần 5000 phật tử trong các tỉnh thành phía Bắc đã vân tập về chùa Ba Vàng, Quảng Ninh để tham dự ngày Vía đức Cù Đàm xuất gia và thọ giới Bát quan trai một ngày, một đêm thanh tịnh.

Đúng 8h, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung nghinh Đại đức giới sư quang lâm Chính điện truyền trao giới Pháp Bát quan trai cho hàng phật tử tại gia. Sau khi truyền giới đại chúng cùng tụng Kinh Tam Bảo để tán dương công đức chân thật của Phật, Pháp, Tăng đã như thật xuất hiện, ở trên thế gian này, mà chư Thiên, loài người, hằng cúng dường tôn trọng. 

Buổi chiều cùng ngày, sau thời khóa tọa thiền. Thầy Trụ trì đã giảng tiếp bộ Kinh Địa Tạng - hết phẩm 11: Địa Thần Hộ Trì và Phẩm 12: Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe.

Sau gần 90 phút thuyết giảng, với những ví dụ dễ hiểu, phân tích cặn kẽ Thầy đã trạch giảng những ý nông, sâu trong ý Kinh và đưa ra "pháp hành" cụ thể ứng dụng để tu tập trong cuộc sống hằng ngày. Kết thúc buổi pháp thoại, hàng phật tử đã có thêm chính kiến trên lộ trình tu học Phật pháp.

Cuối ngày sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Trưởng Phó các Đạo tràng đang tu tập tại chùa đã có buổi "trạch pháp" bài giảng của Thầy Trụ trì buổi chiều cho các đạo hữu của mình để cùng nhau hiểu sâu sắc hơn lời Phật dạy và thực hành Pháp sẽ không bị hoài nghi cản trở.

Sau đó Đại chúng cùng nhau hướng về Ngôi Tam Bảo hồi hướng công đức thật có của mình đã tu tập được cho khắp Pháp giới chúng sinh đều đắc Bồ đề viên mãn.
Cung thỉnh Đại đức Giới sư lên truyền giới
Đại đức Giới sư niêm hương bạch Phật
Cung thỉnh Thầy Trụ trì quang lâm thuyết phápThích Trúc
Thích Trúc
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z