Phật Giáo

Quảng Ninh: Lễ phát Bồ Đề Tâm nguyện, cầu siêu cho vong linh thai nhi

Thứ năm, 13/07/2017 | 10:57

Ngày 12/07/2017 (19/06/Đinh Dậu) nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát, trong không khí trang nghiêm và thành kính hướng về ba ngôi Tam Bảo, chùa Ba Vàng đã thành kính tổ chức Đại lễ phát Bồ Đề Tâm nguyện, Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ và các vong linh thai nhi.

Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật có dạy:
“Muốn thấy thập phương tất cả Phật
Muốn ban vô lượng công đức tạng
Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ
Phải nên mau phát Bồ Đề Tâm.”

Ngày 19 tháng 6 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống phát Bồ Đề Tâm nguyện của chùa Ba Vàng. Duyên lành thay, buổi lễ năm nay Chư tăng ni bổn tự cùng hơn 7 nghìn phật tử hiện tại trong đạo tràng được cung đón Chư tôn thượng tọa, đại đức tăng, ni tại Hạ trường chùa Trình, Quảng Ninh quang lâm pháp hội chứng dự.
ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh cùng Chư tôn đức tăng, ni bổn tự quang lâm chính điện tác lễ cầu siêu
ĐĐ.Thích Trúc Bảo Thành, Trưởng ban quản chúng chùa Ba Vàng đã đại diện cho đạo tràng tuyên đọc lời phát nguyện, toàn thể đại chúng khác miệng đồng lời cùng dâng lời phát Bồ Đề Tâm nguyện, kính thỉnh mười phương Tam Bảo, chư Bồ tát, chư hiền thánh tăng cùng Chư tôn đức tăng ni hiện tiền từ bi hoan hỷ thành tâm tha thiết dâng lời phát nguyện.
ĐĐ.Thích Trúc Bảo Thành đại diện cho Chư tôn đức tăng, ni chùa Ba Vàng và phật tử các đạo tràng tuyên đọc lời phát nguyện
Sư Phụ đã có lời giáo huấn và giao công hạnh Bồ Đề cho đại chúng rằng: Mỗi người đều phải chăm chỉ, chịu khó nghe pháp, học pháp để thực hành chính pháp. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cũng đại diện cho Chư tôn đức ban bố cho toàn thể đại chúng những lời đạo từ quý báu để sách tấn đại chúng; đồng thời; Thượng tọa cũng tán thán, tùy hỉ với buổi lễ phát Bồ Đề Tâm nguyện của thầy trụ trì, Chư tăng, ni, phật tử chùa Ba Vàng vì đã hành theo đúng chính pháp.

Cuối buổi lễ, phật tử các đạo tràng đang sinh hoạt tại chùa với tâm thành kính khát ngưỡng công đức phước lành nơi ruộng phúc tối thượng cũng đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng thỉnh Chư tôn đức tăng ni hiện tiền chứng minh nạp thọ, hồi hướng phúc báu tới cửu huyền thất tổ, gia thân quyến thuộc, các hương linh có nhân duyên với các tín chủ đều được trượng thừa công đức mà sớm được sinh vào cảnh giới an lành và được gặp chính pháp tu hành giải thoát khổ đau nơi sinh tử luân hồi.
Đông đảo nhân dân phật tử vân tập chùa để dự lễ
Với mục đích tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời để trợ duyên các ông bố bà mẹ, các thanh niên, thiếu nữ đã lỡ phá thai rồi nay được sám hối lỗi lầm, giải oán kết, hàn gắn tình thương với những đứa con mà mình đã bỏ rơi. Buổi chiều toàn thể đạo tràng một lòng thành kính, nhất tâm cung thỉnh Sư phụ cùng Chư tôn đức tăng, ni bổn tự quang lâm chính điện tác lễ cầu siêu.

Sau các nghi lễ dâng hương, bạch Phật, ... đại chúng cùng tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni cầu nguyện hồng ân Tam Bảo phóng ngọc hào quang chứng minh công đức cúng dường của chư tín chủ mà cứu vớt các vong linh thai nhi ra khỏi bể khổ.
Nhân dân phật tử đọc lời phát nguyện Bồ Đề Tâm
Hi vọng rằng đại lễ cầu siêu thai nhi ngày hôm nay sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người biết dừng lại trước những việc làm lầm lỗi của mình, thay đổi lối sống buông lung trụy lạc để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc nữa.
Các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè kính dâng vật phẩm mà các đạo tràng cúng dường Chư tôn đức tăng ni trường Hạ chùa Trình, Quảng Ninh

Chùa Ba Vàng
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z