Phật Giáo

Quảng Ninh: Lịch khóa tu tại chùa Ba Vàng năm 2013

Thứ năm, 04/04/2013 | 10:27

Tối ngày 14 Âm Lịch và ngày 30 Âm Lịch hàng tháng: Phật Tử về tham dự khóa sám hối ba nghiệp và nghe giảng pháp. Mọi chi tiết, xin quý Phật tử vui lòng liên hệ: Chùa Ba Vàng, P.Quang Trung, Tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

CHÙA BA VÀNG (BẢO QUANG TỰ)

THÔNG BÁO

V/v Lịch tổ chức khóa tu và các ngày lễ lớn năm 2013

-oOo-

 TU BÁT QUAN TRAI MỘT NGÀY- LỄ QUY Y TAM BẢO

Lần 01: Ngày 19 - 03 - 2013 (nhằm 08 - 02 Quý Tỵ )

Lần 02: Ngày 17 - 04 - 2013 (nhằm 08 - 03 Quý Tỵ )

Lần 03: Ngày 17 - 05 - 2013 (nhằm 08 - 04 Quý Tỵ )

Lần 04: Ngày 15 - 06 - 2013 (nhằm 08 - 05 Quý Tỵ )

Lần 05: Ngày 15 - 07 - 2013 (nhằm 08 - 06 Quý Tỵ )

Lần 06: Ngày 14 - 08 - 2013 (nhằm 08 - 07 Quý Tỵ )

Lần 07: Ngày 12 - 09 - 2013 (nhằm 08 - 08 Quý Tỵ )

Lần 08: Ngày 12- 10- 2013 (nhằm 08 - 09 Quý Tỵ )

Lần 09: Ngày 10- 11- 2013 (nhằm 08 - 10 Quý Tỵ )

Lần 10: Ngày 10- 12- 2013 (nhằm 08 - 11 Quý Tỵ )

o Lần 11: Ngày 08- 01- 2014 (nhằm 08 - 12 Quý Tỵ )

CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM

o Ngày 09 – 01 Quý Tỵ: Lễ Khai hội .

o Ngày 08 – 04 Quý Tỵ: Lễ Phật đản.

o Ngày 19 – 06 Quý Tỵ: Đại Lễ phát Bồ đề tâm & cầu siêu vong linh thai nhi.

o Ngày 08 – 07 Quý Tỵ: Lễ Vu lan.

o Ngày 23 – 08 Quý Tỵ: Lễ giỗ Tổ.

o Ngày 17 – 11 Quý Tỵ: Lễ vía Phật A-Di-Đà.

o Ngày 08 – 12 Quý Tỵ: Lễ vía đức Phật thành đạo

o Ngày 30 – 12 Quý Tỵ: Đón Giao thừa
 
Tối, ngày 14 Âm Lịch và ngày 30 Âm Lịch hàng tháng: Phật Tử về tham dự khóa sám hối ba nghiệp và nghe giảng pháp.

Mọi chi tiết, xin quý Phật tử vui lòng liên hệ:

Chùa Ba Vàng, P.Quang Trung, Tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: (0333). 565.111- (0333). 566.565

Emailchuabavang@gmail.com hoặc banvanhoa.cbv@gmail.com

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z