Tag: Quốc sư danh y

Nguyễn Minh Không - vị quốc sư danh y 'khổng lồ'

Nhân vật mang sắc màu thần thoại của một 'ông khổng lồ', một danh y chữa được bệnh hóa hổ cho vua, một nhà tổ chức đại tài... là những gì lưu lại về nhân vật quốc sư Nguyễn Minh Không.
07:25 09/09/2019