Phật Giáo

Quỹ Học bổng "Đạo Phật Ngay Nay" xét duyệt hồ sơ

Thứ năm, 17/10/2013 | 15:22

Để được xét, cấp học bổng Đạo Phật Ngày Nay là tăng, ni sinh viên phải có điểm tuyển sinh, hoặc kết quả học tập đạt loại khá, giỏi, không bị kỷ luật trong học kỳ xét học bổng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA GIÁC NGỘ

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, Tp.HCM

ĐT: 0906650155

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-oOo-

 

Tp.HCM, ngày 14/10/2013

 

THÔNG BÁO
HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2013

 Học bổng Đạo Phật Ngày Nay được thành lập, nhằm hỗ trợ và khuyến khích các tăng, ni sinh viên vượt qua khó khăn, đạt thành tích học tập, trở thành tấm gương tiêu biểu trong học Phật, tu Phật và phụng sự nhân sinh.

1. Đối tượng: Bao gồm các tăng, ni sinh viên đang theo học hệ chính quy các chương trình Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ tại các Học viện Phật giáo Việt Nam hoặc các trường Cao đẳng và Đại học trên toàn quốc.

2. Điều kiện: Để được xét, cấp học bổng Đạo Phật Ngày Nay là tăng, ni sinh viên phải có điểm tuyển sinh, hoặc kết quả học tập đạt loại khá, giỏi, không bị kỷ luật trong học kỳ xét học bổng.

3. Số lượng và mức học bổng: Gồm 60 học bổng được quy định bằng 120% mức trần học phí do tăng, ni sinh viên đóng trong học kỳ đó.

4. Hồ sơ: Bản photo có công chứng các giấy tờ sau đây:

4.1. Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu có sẵn).

4.2. Bảng điểm kết quả học tập và biên lai đóng học phí của học kỳ gần nhất. Đối với Tăng Ni sinh viên mới trúng tuyển 2013, photo giấy báo trúng tuyển Cao đẳng và Đại học năm 2013.

4.3. CMND và Chứng nhận Tăng Ni (hoặc Chứng điệp thọ giới).

5. Thời gian nộp hồ sơ: Lúc 14h00 đến 18g00 từ ngày 14/10 đến 27/10/2013 tại 139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Các hồ sơ gửi qua bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện.

6. Thời gian hưởng học bổng: Học bổng được xét, cấp theo từng niên học. Học bổng năm 2013 được công bố vào ngày 29/10/2013 và được phát vào lúc 17h30, ngày 31/10/2013 tại 139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

7. Liên hệ: Đại đức Thích Ngộ Dũng: 0906650155 (139/5 Phan Đăng Lưu, P.2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM). Email: quydaophatngaynay@gmail.com.

 TM. BAN ĐIỀU HÀNH

Trưởng Ban

TT. Thích Nhật Từ

 

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z