Tag: quy luật

Quy luật cuộc đời con người

Vạn vật trong tự nhiên đều vận hành theo quy luật của nó. Con người cũng vậy, dù chúng ta là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo… cũng vẫn phải chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên tồn tại khách quan.
08:57 07/09/2019

Sóc Trăng: 172 người tham gia hiến máu nhân đạo đợt 3

Ngày 26/08/Bính Thân (26/09/2016), có 172 người tập trung về Thị ủy Vĩnh Châu, để được các bác sĩ của Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ khám và tiếp nhận máu. 
16:11 26/09/2016

Đồng Tháp: 10 sự kiện Phật giáo nổi bật

Ngày 22/12/2013, ra mắt 11 ban ngành thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Tháp với sự kỳ vọng mới, với 172 thành viên cố gắng làm cho Phật giáo Đồng Tháp phát triển hơn nữa trong mọi mặt, để định hướng con đường tu tập và hoạt động xã hội
10:07 03/01/2014

Sự phát triển của tư tưởng Bát nhã tại Trung Quốc

Sau ngài Long Thọ xuất thế hoằng hóa không bao lâu, bộ phận kinh điển Bát nhã được truyền đến Trung Quốc. Bộ kinh Bát nhã đầu tiên do vị tăng người Ấn tên Trúc Phật Sóc dịch tại Lạc Dương vào năm 172 với nhan đề Đạo Hành Kinh (1 quyển); sau đó ít lâu có ngài Chi-lâu-ca-sấm, người nước Nguyệt Thị dịch kinh Đạo Hành Bát nhã (10 quyển). Năm 260, Tỳ kheo Chu Sĩ Hành nhận thấy văn nghĩa kinh Đạo Hành Bát nhã tối tăm khó hiểu, bất tiện cho việc nghiên cứu giảng giải, Ngài phát tâm đi Ấn Độ để tìm bản gốc tiếng Phạn.
16:49 10/07/2016

Đức Phật có chịu chi phối của quy luật nhân quả không?

Đức Phật thị hiện trong cuộc đời, tại đất Ấn Độ cổ là để giải thoát những khổ đau quằn quại của chúng sinh, xóa tan những giai cấp bóc lột lẫn nhau, hận thù chém giết lẫn nhau của con người…
11:18 31/10/2017

Viện Trần Nhân Tông tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học

Ngày 07/09/2018, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo số 172/TB-VTNT về việc tổ chức tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 2 năm 2018.
13:45 01/10/2018