Tag: quy y tam bảo

Thọ trì Năm Giới nhưng tại sao lại cần thọ Tam Quy?

Không có niềm tin vững chắc vào ba điều rất quý báu và căn bản là Phật, Pháp và Tăng (Tam Bảo), ta khó có thể thực tập Năm Giới được
08:16 19/12/2019

Câu chuyện anh chàng vô thần Quy y

Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế.
13:51 03/12/2019

Chiếc áo chân thật

Người con Phật không thể thiếu chiếc áo chân thật của mình vì nó là sự sống của chúng ta. Chúng ta có thể thiếu cái khác được, như tiền của, địa vị, học thức... nhưng một khi đã phát tâm hướng về Tam bảo rồi, mà thiếu cái chân thật thì thiệt thòi rất lớn.
11:36 26/11/2019

Vị vua đầu tiên quy y Tam bảo là ai?

Để đem lại thịnh trị và bình an cho một quốc gia, Đức Phật luôn quan tâm đến sinh hoạt và giáo dục một vị vua anh minh. Vì thế, trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh, Đức Phật vẫn luôn dành cho các vị vua sự hoằng hóa hết sức tâm huyết.
10:05 17/11/2019

Tin kính Tam bảo

Con người phải tìm đến và tôn kính Tam bảo. Vì Tam bảo có năng lực dẫn dắt con người vượt qua biển khổ đến chỗ an vui. Tôn kính Tam bảo ở đây là ta tin tưởng và hết lòng kính trọng vào ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.
12:11 12/10/2019

Từ Tam bảo đến Tam quy (II)

Mỗi người con Phật cần phải tuân theo nguyên tắc “y pháp bất y nhân” do Đức Phật truyền dạy, tự mình tránh xa những gì nghi ngờ là không đúng chánh pháp để có thể vận dụng giáo lý đúng chánh pháp và bảo vệ chánh pháp.
11:06 29/08/2019

Từ Tam bảo đến Tam quy (I)

Tam quy hay Tam quy y, hiểu một cách đơn giản nhất là “quy y Tam bảo”, trong đó khái niệm quy y được hiểu là “quay về nương theo”. Như vậy, suy rộng ra chúng ta sẽ hiểu được rằng quy y Tam Bảo là quay về nương theo ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng.
14:42 28/08/2019

Nhẫn nhục thế nào cho chính đáng?

Theo quan niệm chung của Phật tử xưa nay, khi nói đến trách nhiệm truyền bá Phật giáo, đều công nhận “do tăng già đảm nhiệm”, hoặc tiến hơn lại bảo: “Hai giới xuất gia, tại gia chung gánh vác”, nhưng thực tế thì phải là “Truyền bá Phật giáo được phổ biến, linh động trong quần chúng do Phật tử tại gia thực hiện”.
10:46 27/08/2019

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy y Tam bảo

Quy y Tam bảo là nghi lễ của đạo Phật, là việc cần và đủ cho một người Phật tử khi muốn nương tựa và tu học theo giáo pháp của Đức Như Lai.
14:33 19/08/2019

Người Phật tử tại gia với tám điều cần biết

Quy y Tam bảo rồi, người Phật tử phải biết một số điều cần thiết để trợ duyên cho việc tu học của mình được phước huệ đầy đủ, sự lý viên dung.
08:00 26/07/2019

5 trường hợp về Phật tử trên khắp Thế giới

Cứ đến tháng Tư âm lịch, mùa sen nở, mùa hoa Vô ưu lại về, báo hiệu mùa Phật Đản, hàng trăm triệu người con Phật trên khắp 5 châu, lòng tràn đầy hân hoan, đón chào ngày Đản sinh lần thứ 2.643 của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.
08:16 07/04/2019

Quy y Tam bảo: Nên hiểu thế nào cho đúng?

Quy y Tam bảo là thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo Phật, thế nhưng không ít người vẫn chưa hiểu chính xác và thấu đáo về thuật ngữ này.
15:36 26/11/2018

Quy y Tam bảo là gì, ý nghĩa, lợi ích của Quy y Tam bảo

Quy y Tam bảo là nghi lễ của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu của phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Nói nôm na Quy y Tam Bảo là đem đời mình nương gởi nơi Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương của Phật, y giáo pháp luyện rèn luyện tâm tánh và vâng lời nhắc nhở chư Tăng.
09:53 24/11/2018

Hoa Nghiêm Kinh Thám huyền ký

Bản Kinh này đã được chư vị Tổ thuộc hàng tiền bối của Đông Hoa Nghiêm như Pháp Thuận (557-640), Tổ thứ 1 Trí Nghiễm (602-668) Tổ thứ 2, Pháp Tạng (643 - 712), Tổ thứ 3, nghiên cứu, quảng diễn.
07:58 20/03/2014