Làm sao học Phật để thành Phật? (P.2)

Con người phải biết làm Chủ vận mệnh mình, phải biết dùng Trí tuệ để sửa đổi nghiệp lực của mình, và dùng Từ Bi để biết thương mình lẫn thương người - để biến cảnh trần gian đói rách, giết hại lẫn nhau này thành cõi Tịnh độ đầy an lạc và yêu thương
00:49 08/01/2014

Làm sao học Phật để thành Phật? (P.1)

Học Phật là để biết ta là người làm chủ vận mệnh mình; biết luật nhân quả bao trùm mọi sinh hoạt của nhân sinh trong vũ trụ; biết ta có trí tuệ để chọn đi con đường sáng; biết từ bi để yêu thương ta cũng như yêu thương mọi người.
08:48 07/01/2014

Khuyên người học Phật (P.4)

Phật nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” hay “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” là những lời bảo đảm có giá trị nhất đối với tất cả chúng ta. Bạn không cần phải nghi ngờ gì nữa mà hãy phát tâm tinh tấn để tu hành.
08:47 06/01/2014

Khuyên người học Phật (P.3)

Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ cũng là hạnh bố thí. Bố thí niềm vui và an lạc cho mọi người.
14:43 04/01/2014

Khuyên người học Phật (P.2)

Biết được hai nghiệp thiện ác thì việc tu hành để chuyển nghiệp ác, nghiệp bất thiện chúng ta đã trót tạo, thành nghiệp thiện và đi đến sạch nghiệp không phải quá khó.
08:38 01/01/2014

Khuyên người học Phật (P.1)

Hãy thức tỉnh lại chính mình: Tất cả những gì thuộc về Thân, Khẩu, Ý mà chúng ta đã, đang và sẽ làm để rồi điều chỉnh lại sao cho hợp với đạo lý
08:54 29/12/2013

Luận Đại thừa tập Bồ tát học

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận có tên Phạn là Śikşā Samuccaya, gồm 25 quyển thu lục trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, Quyển số 32, mang số hiệu 1636, do Bồ tát Pháp Xứng tạo luận, Pháp Hộ và Nhật Xứng dịch ra Hán văn vào đời Tống.
09:44 22/12/2013
Phật Giáo

Giới thiệu Luận thành thật

Nếu không hiểu được ý Phật, mà nói ra tức tự hại. Và dù có chân trí mà không hiểu ý Phật, cũng không nên luận giải lời Phật nói, huống là người chưa được chân trí?
14:59 19/12/2013

Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc
09:24 19/12/2013

Vai trò và ảnh hưởng của Đức Đệ Nhất Pháp chủ trong sự nghiệp xây dựng GHPGVN

Ngài là bậc đống lương trong chốn Thiền môn song toàn Hạnh - Tuệ, là tấm gương sáng cho các thế hệ hậu học noi theo. Là một vị cao tăng cống hiến trọn đời cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, Ngài đã đóng góp nhiều công đức trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hoà hợp Phật giáo, góp phần đoàn kết và phụng sự dân tộc
08:06 08/12/2013

Nhớ lại hai lần bái kiến đức Pháp chủ Thích Đức Nhuận

Chính nơi đây, tôi được bái kiến Sư Cụ Pháp chủ lần thứ nhất. Qua phần nghi lễ, tôi được cơ hội đứng hầu Sư Cụ, tôi thưa: “Bạch Sư Cụ, theo chỗ con biết, chùa Hồng Phúc là Tổ đình tông Tào Động, vậy Trụ trì tại đây, Sư Cụ có tu Thiền theo tông Tào Động chăng?”
06:43 08/12/2013

Làm theo Lời dạy của đức Đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN

"Trong Phật giáo, các Tăng ni phải lấy giới luật của Phật làm thầy, vận dụng giáo lý Lục hòa làm chuẩn mực cho nếp sống tu học. Các nam nữ phật tử phải giữ gìn thanh tịnh Thân, Khẩu, Ý bằng cách thực hành Mười giới hướng thiện. Ngoài xã hội, tất cả Tăng ni và phật tử đều phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà Nước đề ra..."
09:47 07/12/2013

Ân sư hiện diện

20 năm đã trôi qua kể từ ngày Trưởng lão HT.Thích Đức Nhuận trở về thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, không còn hiện hữu để chứng kiến sự phát triển hưng thịnh của GHPGVN, song công đức và sự hiện diện của Ngài trong lòng Tăng ni, phật tử và trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng, không gian vô tận. 
08:31 05/12/2013

Thiền phái Trúc Lâm - định hướng và phát triển*

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông, với dòng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên đáng tự hào của lịch sử Phật giáo Việt Nam.
08:55 03/12/2013

Ngọa Vân - Thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm*

Đức vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau khi nhường ngôi xuất gia tu hành khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, xưng là Trúc Lâm Đại sĩ. Cuối đời ông tu và hóa tại Ngọa Vân Am.
18:37 02/12/2013

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (phần kết)

Sách Trần triều thánh tổ các xứ địa đồ cho biết Nguyên lăng ở xã Đốc Trại, tổng Mễ Sơn, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Năm Minh Mạng thứ 21 (1840) vua Minh Mạng đã cho dựng bia ghi nhớ vị trí lăng tẩm của các vua nhà Trần tại An Sinh
16:18 02/12/2013

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (5)

Ngoài dấu vết nền các công trình, theo mô tả của sách Trần triều thánh tổ các xứ địa đồ, tại lăng còn lại 40 tảng đá kê chân cột; các dấu vết bậc cấp có thành bậc chạm rồng và chạm sấu, bậc rộng trung bình 4 thước (1,32m).
10:17 01/12/2013
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z