Toàn trị và ngoại quốc

Đến giữa tháng 9 thì người Mỹ sốt ruột lắm rồi. Về chiến sự, Ấp Chiến Lược mà ông Nhu giương cao thành tích như thành công vĩ đại của chế độ và của chính ông bị báo chí Mỹ khám phá ra những sơ hở trầm trọng
16:51 21/05/2013

Pháp nạn 1963: Tưởng niệm, bản chất văn hóa, tinh thần bất bạo động

Lịch sử Phật giáo 1963 để lại cho cả thế giới thêm một bài học nữa về lòng tin đó. Đừng sợ! Vì ta có lòng tin, vì ta có phù hộ. Nhưng vô úy của Phật giáo cũng bắt nguồn từ chữ "tâm" nói trên. Tâm không vướng ngại, vì đây là tâm của từ bi.
14:27 21/05/2013

"Ngọn đuốc sống" Thích Quảng Đức hiến dâng cuộc đời cho đại nghĩa

Công bằng xã hội đã được đức Thế Tôn khẳng định như là một quy luật xã hội, cô đọng lại trong lời dạy nổi tiếng, mang tính vượt thời gian: “Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn”
08:47 15/05/2013

Ái ngữ và đời sống con người

Những lời nói không ái ngữ còn thể hiện ở người tuy có tâm trong sáng, biết tôn trọng người nghe, thậm chí có lòng từ bi giúp người, nhưng cách nói và sắc thái giọng nói không dịu dàng, nhẹ nhàng

09:47 11/05/2013

HT.Quảng Đức, biểu tượng về tính dân tộc và đạo pháp của PGVN

Bồ tát Thích Quảng Đức đã hoà nhập thực sự vào dòng chảy nhập thế của Phật giáo Việt Nam, đã trở thành biểu tượng cho tính dân tộc và đạo pháp của Phật giáo Việt Nam. Bồ tát Thích Quảng Đức vì vậy đã trở thành bất tử.
09:20 10/05/2013

Sự vận động mười hai nhân duyên

Ðối với hàng phàm phu và Tiểu thừa, căn cơ thấp kém thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh căn bản như bậc Đại thừa Bồ tát, mà chỉ có thể phá trừ vô minh hiên tại (chi mạt vô minh), tức là diệt "ái, thủ, hữu". Khi cành ngọn đã bị chặt rồi, thì gốc rễ dần dần bị tiêu diệt.

Những chánh pháp nói về khẩu ngữ

Trong sâu lắng tâm hồn, người có tứ vô lượng tâm đã có trong ý nghĩ, trong ý thức của mình (ý), rồi thể hiện tứ vô lượng tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả bằng hành động (thân) và bằng lời nói (khẩu ngữ), hoặc chỉ bằng hành động hay chỉ bằng lời nói

10:31 08/05/2013
Phật Giáo

Sáu tháng Pháp nạn 1963 của Minh Không Vũ Văn Mẫu

Chỉ có cách cạo đầu từ chức, đi hành hương tại Ấn Độ để nguyện cầu cho đạo Pháp, cho tự do tín ngưỡng và dân tộc đoàn kết. Ba giờ rưỡi chiều, tôi đến tiệm hớt tóc để cạo đầu. Sau khi ở tiệm hớt tóc về bộ, tôi đã thảo đơn từ chức gửi đến Tổng thống Ngô Đình Diệm.
09:45 08/05/2013

Tiến trình chuyển hóa mười hai nhân duyên

Một cách tổng quát có thể nói là nhân của thời gian trước tạo ra quả của thời gian sau và quả của thời gian sau tạo ra nhân của thời gian sau nữa. Sự vận hành nhân quả liên tục khép kín theo sơ đồ vòng tròn mắt xích không bao giờ dứt được.
08:46 08/05/2013

Phong trào PG miền Nam đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm trước năm 1963

Tại Quảng Ngãi, trên núi Thiên Bút vốn có nền chùa cũ của Phật giáo, chính quyền Ngô Đình Diệm tìm cách cưỡng chiếm để cho Thiên Chúa giáo xây cất nhà thờ. Vụ này đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của tín đồ Phật giáo địa phương
09:20 05/05/2013

Ngọn lửa và trái tim Bồ tát Quảng Đức sáng ngời bất diệt

Nhìn lại quá trình lịch sử truyền thống dân tộc, Phật giáo Việt Nam ghi đậm những nét son huy hoàng trong mọi lĩnh vực: Học thuật, văn hóa, chính trị, quân sự, thiết kế, đã hòa một trong nếp sống của quần chúng...
09:19 30/04/2013

Thiền Hồ Chí Minh và minh triết Việt

Sống và làm việc hết mình, tùy duyên theo lẽ trời , tùy tục theo lẽ người, tất cả vì lợi ích của bản thân và cộng đồng dân tộc” thì quả thật Hồ Chí Mình của chúng ta rất thiền
07:51 28/04/2013

Luận về Mười điều lành trong Kinh "Hành thập thiện"!

Đức Phật đã dạy chúng ta tu thập thiện cốt là để tạo nhân duyên, có đầy đủ phước báo để đời này được an vui, và kiếp sau cũng được giàu sang, sung sướng, thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy Hành thập thiện đem lại lợi ích vô cùng to lớn 


14:44 27/04/2013

Con người với giáo lý mười hai nhân duyên

Giáo lý duyên khởi hay nhân duyên sinh bao trùm lên tất cả thế giới vũ trụ và chúng sinh. Riêng đối với con người giáo lý ấy được cụ thể hóa bằng lý thuyết Mười hai nhân duyên mà Đức Thế tôn đã giảng giải ngay từ bài giảng đầu tiên tại vườn Lộc Uyển trước năm anh em Kiều Trần Như 
15:05 26/04/2013

Sáng mãi niềm tin Quảng Đức

Ngày 27/5/1963 ngài viết thỉnh nguyện thư gởi Tổng Trị sự Giáo hội Tăng già Việt Nam xin tự đốt mình để bảo vệ chánh pháp. Mặc dù không được giáo hội chấp thuận nhưng ngài vẫn quyết tâm thực hiện ý nguyện.
09:18 25/04/2013

Hành Thập thiện và con đường giải trừ khẩu nghiệp

Muốn đạt đến giải thoát giác ngộ cho chúng sinh hữu tình, cả cuộc đời trên trần thế của Người, Đức Phật chỉ có đi hoằng truyền Phật pháp để con người biết tu tập, thoát vòng khổ ải, đạt đến giải thoát.
14:06 23/04/2013

Ngọn lửa Quảng Đức và biến cố Phật giáo 1963 dưới cái nhìn của thế giới

Khác với những lời xuyên tạc của những người bênh vực nhà Ngô, ký giả Nữu Ước Thời Báo (New York Times) David Halberstam đã tường thuật bằng những lời vừa ngạc nhiên vừa kính nể
09:30 19/04/2013
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z