Ba giờ huấn luyện, 10 ngày khai thị, đưa Phật pháp về làng, bản thôn quê (Hồng Quang)

Đức Phật lúc chứng quả, Ngài chỉ khoảng 35 tuổi. Trong hội trường của chúng ta hôm nay nhiều vị có số tuổi bằng Đức Phật lúc bấy giờ, có vị thì tuổi ngang hàng với Phụ vương ...
10:24 05/12/2012

10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo dân tộc

Cách đây 10 năm, tại Đại hội V, Cư sĩ Hồng Quang đã có tham luận về "10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo dân tộc". Nay đến Đại hội VII, những vấn đề mà Cư sĩ Hồng Quang đặt ra và có tham luận vẫn còn rất thời sự và mới mẻ. BBT xin trích đăng lại tham luận đó.
11:24 19/11/2012

Vai trò của Trần Nhân Tông và hòa giải

Tôi nghĩ có lẽ sau này những người trí thức Mỹ, đặc biệt các trường Đại học Mỹ họ quan tâm vấn đề đó, vì vấn đề đó là vấn đề lớn. Và khi họ nghiên cứu Việt Nam, thì có lẽ nhân vật tiêu biểu nhất cho Việt Nam là Trần Nhân Tông.
14:22 18/11/2012
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z