Nếp sống đạo (Phần III)

Đạo Phật luôn chủ trương rằng con người hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình trong những điều kiện hiện tại của cuộc sống, những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra đều do hành động (nghiệp hay Karma) của mình tạo
11:24 30/12/2012

Tham luận tại Hội thảo Kỷ niệm 30 năm PGVN

Nếu ba mươi năm qua GHPGVN còn ngổn ngang trăm mối lo toan thì ba mươi năm sau, với sự trưởng thành của rất nhiểu thế hệ do chính mình đào tạo và xây dựng nên, phải là mốc thời gian có tư duy chiến lược và tri kiến vượt thoát...
09:39 26/12/2012

Tham luận về một mô hình Học viện Phật học tại Việt Nam

Giáo dục Phật học tương quan cụ thể đến đường hướng giáo dục của một dân tộc. Trước tiên, cần phải nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Việt Nam thông qua các vị danh tăng, danh nhân văn hoá lịch sử, các thư tịch khảo cổ…
09:37 26/12/2012

Nếp sống đạo (Phần II)

Phật giáo bắt nguồn từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (Sakya Muni), người sáng lập đạo Phật cách đây 2500 năm. Trí tuệ giác ngộ mà Phật đạt được không phải do nơi một vị thần linh nào trao truyền, mà do chính kinh nghiệm tâm linh của Ngài chứng đắc
01:38 24/12/2012

Nếp sống đạo (Phần I)

Phật nguyên ngữ là Buddha, dịch là người tỉnh thức. Người tỉnh thức là người có tuệ giác và chánh niệm sâu sắc nơi mỗi hành động và sự việc trong từng giây phút thực tại của cuộc sống
10:45 18/12/2012

Phật giáo Nghệ An từ phế tích của quá khứ

Tất cả như chững lại, nhường cho những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Nói một cách khác, PGNA dần âm thầm vắng bóng. Tất cả chỉ còn đọng lại trong ký ức nếu như các ngôi chùa, dù có ngôi chùa chỉ là phế tích...
15:13 17/12/2012

Ba giờ huấn luyện, 10 ngày khai thị, đưa Phật pháp về làng, bản thôn quê (Hồng Quang)

Đức Phật lúc chứng quả, Ngài chỉ khoảng 35 tuổi. Trong hội trường của chúng ta hôm nay nhiều vị có số tuổi bằng Đức Phật lúc bấy giờ, có vị thì tuổi ngang hàng với Phụ vương ...
10:24 05/12/2012
Phật Giáo

10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo dân tộc

Cách đây 10 năm, tại Đại hội V, Cư sĩ Hồng Quang đã có tham luận về "10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo dân tộc". Nay đến Đại hội VII, những vấn đề mà Cư sĩ Hồng Quang đặt ra và có tham luận vẫn còn rất thời sự và mới mẻ. BBT xin trích đăng lại tham luận đó.
11:24 19/11/2012

Vai trò của Trần Nhân Tông và hòa giải

Tôi nghĩ có lẽ sau này những người trí thức Mỹ, đặc biệt các trường Đại học Mỹ họ quan tâm vấn đề đó, vì vấn đề đó là vấn đề lớn. Và khi họ nghiên cứu Việt Nam, thì có lẽ nhân vật tiêu biểu nhất cho Việt Nam là Trần Nhân Tông.
14:22 18/11/2012
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z