Phật Giáo

Sai khác ở một niệm

Thứ năm, 19/04/2014 | 09:09

Nếu tâm mình được an ổn tự tại, không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, không dựa vào giá trị phán đoán của người khác để xác định lấy mình thì cho dù có bị trắc trở đi nữa mình cũng cảm thấy là thanh thản nhẹ nhàng.

Đại sư Ngẫu Ích triều nhà Thanh vì đắc tội với triều đình nên bị bắt giam vào ngục ít lâu.

Có nhiều người đồng cảm với cảnh ngộ của Ngài nên an ủi rằng: 

- Trong lao ngục có nhiều tội phạm như vậy, Đại sư ở trong đó chắn phải cảm thấy rất ghê sợ và cũng phải chịu khổ rất nhiều phải không?
 
Chỉ thấy Đại sư Ngẫu Ích trả lời với tâm trạng vui vẻ:

Không đâu! Những người mà tôi gặp trong đó đều là Bồ tát cả! Ở trong tù, tôi không chỉ được giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ dẫn mọi người tọa thiền mà tôi còn được yên tĩnh tu hành không bị quấy rầy. Thật sự là tôi rất hoan hỷ.

Sự sai khác ở đây là do một niệm. Đối với tình cảnh của nơi mình ở, chắc chắn là người ta có sự cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Có thể thấy, nếu tâm mình được an ổn tự tại, không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, không dựa vào giá trị phán đoán của người khác để xác định lấy mình thì cho dù có bị trắc trở đi nữa mình cũng cảm thấy là thanh thản nhẹ nhàng.

Hiểu được lẽ vô thường, khổ não, không bền chắc của vạn vật chúng ta sẽ không bị phiền não khi lâm vào cảnh khốn; ngược lại chúng ta sẽ oán trách, khổ não khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng. Sự sai khác không phải ở ngoại cảnh mà là ở ý niệm của mình

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z