Tag: Sankisa

Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc lớp giáo lý tại Sankisa

Mới đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa kết thúc lớp dạy giáo lý với chủ đề “Một hướng đạo về cách thức trong đời sống của bậc Bồ tát” (A Guide to the Bodhisattva's way of life) tại Sankisa, thành phố Phật giáo cổ đại, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
19:06 06/12/2018