Phật Giáo

Sinh hoạt Phật pháp trong đời sống hằng ngày

Thứ năm, 02/04/2017 | 09:55

Người phật tử chân chính nên chọn lựa nghề nghiệp không làm tổn hại đến người vật và biết phát huy đời sống đạo đức, không làm các việc xấu ác mà hay làm các việc thiện lành. Không gì lợi ích riêng tư mà sống trái với luân thường đạo lý làm người.


Người phật tử chân chính có quyền làm giàu, có quyền tạo ra của cải vật chất, tài sản bằng đôi bàn tay và khối óc của mình theo lời Phật dạy và phù hợp với luật pháp xã hội.

Người phật tử chân chính nên có đời sống căn bản điều độ, biết tôn trọng nhân quả luôn gìn giữ thân tâm trong sạch; sống biết đủ và giúp đỡ tha nhân bằng tình người trong cuộc sống.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z