Phật Giáo

Sóc Trăng: Cáo phó Hòa thượng Dương Dal viên tịch

Thứ năm, 08/06/2017 | 11:20

Sau cơn bạo bệnh, mặc dù môn đồ pháp quyến hết lòng cứu chữa, nhưng không sao cưỡng lại định luật vô thường. Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 07 tháng 06 năm 2017 (ngày 13 tháng 05 năm Đinh Dậu) tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG
-
BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0o-
Sóc Trăng, ngày 07 tháng 06 năm 2017 

CÁO PHÓ
 
 
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng
- Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
HÒA THƯỢNG DƯƠNG DAL
Pháp danh: ĂNGTESSÔVĂNHNATHÊ

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
- Cố vấn Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Namhuyện Mỹ Xuyên
- Trụ trì chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sau cơn bạo bệnh, mặc dù môn đồ pháp quyến hết lòng cứu chữa, nhưng không sao cưỡng lại định luật vô thường. Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 07 tháng 06 năm 2017, nhằm ngày 13 tháng 05 năm Đinh Dậu tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

* Trụ thế: 95 năm
* Hạ lạp: 74 năm

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 20 giờ00, ngày 07 tháng 06 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 05 năm Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Lễ viếng bắt đầu lúc 07 giờ00, ngày 08/06/2017 (nhằm ngày 14/05/Âl).

- Lễ truy niệm vào lúc 19 giờ00, ngày 12/06/2017 (nhằm ngày 18/05/Âl), sau đó cung thỉnh kim quan Hòa thượng làm lễ Trà tỳ tại khuôn viên chùa Bãi Xào, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
 
Nay Cáo phó

 
 TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG
HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG
và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
                                
 (đã ký)        

HÒA THƯỢNG TĂNG NÔ 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z