Phật Giáo

Sóc Trăng: Khai mạc Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền

Thứ năm, 01/08/2017 | 12:52

Sáng ngày 30/07/2017, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành lễ khai mạc Đại Giới đàn “Phi Lai - Chí Thiền” trong không khí trang nghiêm.

 
Trước đó, vào ngày 29/07/2017, Ban TT BTS kết hợp với Ban Kiến đàn đã tiến hành khảo hạch cho 853 giới tử do TT.Thích Nhật Quang làm chánh chủ khảo. 

BTC đã cung tiếp Chư tôn đức trong HĐTS T.Ư GHPGVN, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN,… tỉnh Sóc Trăng, cấp thành phố và cấp phường sở tại.

TT.Thích Minh Hạnh thay mặt Ban TT BTS, BTC Đại Giới đàn đọc diễn văn khai mạc, nêu lên ý nghĩa và nội dung, mục đích tổ chức Đại Giới đàn. ĐĐ.Thích Minh Quy thay mặt BTC tiến hành nghi thức cung an chức sự. Tiếp đó, cung thỉnh HT.Thích Tịnh Hạnh làm Hòa thượng Đàn đầu cùng tất cả Chư tôn đức tam sư thất chứng tăng già nhị bộ đã được niêm yết trên bảng chức sự giới đàn. 
 
- Vào lúc 14h ngày 30/07/2017, tại chùa Hương Sơn và chùa Đại Giác: tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử, tuần tự các đàn từ Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na.

- Vào lúc 17h ngày 30/07/ 2017, tại chùa Khánh Sơn: tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ kheo.

- Vào lúc 03h ngày 31/07/2017, tại chùa Đại Giác: tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ kheo ni. 

- Vào lúc 07h chư Ni qua chùa Khánh Sơn cầu Đại giới và thọ Bồ tát giới đến 09h ngày 31/07/2017 hoàn tất.  
 
- Đại Giới đàn bao gồm: 853 vị giới tử đắc được giới tướng trang nghiêm, giới thể vô tác, giới tánh thanh tịnh, làm cho minh ý phát sinh, viên tròn đạo hạnh

+ 159 giới tử Tỳ kheo tăng:
+ 170 giới tử Tỳ kheo ni.
+ 158 giới tử Thức xoa.
+ 227 giới tử Sa di tăng.
+ 139 giới tử Sa di ni.

Kết thúc buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ sách tấn, động viên, khích lệ và có lời tán dương phật sự trọng đại mà BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành xuất sắc.

Thích Định Hương
Thích Định Hương
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z