Phật Giáo

Sóc Trăng: Khánh thành đưa vào sử dụng giảng đường chùa Đomthnot

Thứ năm, 24/11/2014 | 10:13

Sáng ngày 01/10/Giáp Ngọ (22/11/2014), công trình Giảng đường tu học tại chùa Đomthot đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

 
Người Việt đến ngày tu học hoặc chùa chiền có lễ hội thì phật tử mới đến chùa, còn với đồng bào Khmer, mỗi tháng đến chùa 4 lần vào những ngày có chương trình đột xuất của địa phương, nhà chùa cũng kết hợp mời phật tử đến để nghe và thực hiện. 
 
Nhìn chung, niềm tin vào Phật pháp và chùa chiền đối với đồng bào Khmer rất lớn, nên sau khi thấy Sala (còn gọi là giảng đường) nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, được sự vận động của Đại đức Lâm Sà Kha trụ trì chùa Đomthnot (phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) từ tháng 11/2008 đông đảo phật tử trong và ngoài nước đến viếng cảnh chùa và đóng góp đến nay hơn 4 tỷ đồng, giúp cho chùa có được một giảng đường trang nghiêm với diện tích 510 m2, chiều cao 29 m. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sáng ngày 01/10/Giáp Ngọ (22/11/2014).
 
 
Tới dự có các vị lãnh đạo cấp tỉnh, thị xã và địa phương cùng phật tử các tỉnh thành và kiều bào. 

Không chỉ sử dụng vào việc thuyết pháp cho phật tử, Sala còn dùng cho việc cúng dường trai tăng hoặc khi chính quyền, mặt trận và các đoàn thể yêu cầu trưng dụng cho công tác tuyên truyền nhà chùa đều nhiệt tình trợ giúp. 

Thiện Tâm
Thiện Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z