Tag: Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ

Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ

Khi ta phá vỡ được cái vỏ bản ngã nhỏ bé của ta, ta mới thấy ta có tương quan mật thiết với mọi người, mọi loài chung quanh. Ta sẽ thấy bất cứ những gì ta làm đều có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, toàn thể vũ trụ.
13:30 02/11/2019