Phật Giáo

Sri Lanka: Chính phủ chú trọng bảo vệ chính pháp, phát triển đạo Phật

Thứ năm, 22/02/2017 | 09:07

Cư sĩ Maithripala Sirisena Tổng thống Sri Lanka đã phát biểu rằng Chính phủ quốc gia này sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận để bảo vệ chính pháp và phát triển đạo Phật một cách thực tế và thiết thực hơn.

Tổng thống Sri Lanka đã phát biểu như vậy trong buổi lễ khánh thành bức tượng Phật Samadhi cao 11m ở Nape Sri Bodhirukkarama Viharaya, Kegalle.

Buổi lễ diễn ra vào ngày 20/02/2017, dưới sự tham dự của Hòa thượng Niyangoda Vijithasiri Thera, vị lãnh đạo lãnh đạo tôn giáo của nhánh Malwatta, và sự bảo trợ của Cư sĩ Maithripala Sirisena Tổng thống Sri Lanka, cùng với sự hiện diện tham dự của 500 thành viên tăng đoàn.
 
Hòa thượng Niyangoda Vijithasiri Thera, vị lãnh đạo lãnh đạo tôn giáo của nhánh Malwatta, Cư sĩ Maithripala Sirisena Tổng thống Sri Lanka và một số vị lãnh đạo Chính phủ và Phật giáo cùng khánh thành bức tượng Phật Samadhi.


Tòa nhà Jayasumanaramaya được kiến tạo vào năm 1896, do đại lão Hòa thượng trưởng tăng đoàn Nayaka Omanthe Abhayathissa Mahanahimi sáng lập.

Việc trùng tu tái tạo ngôi Dharma Mandiraya được sự tài trợ của Hòa thượng Sok In Von Mahanahimi, phương trượng trụ trì Yakshasa, Phật giáo Hàn Quốc.

Vân Tuyền (Nguồn: PMD News)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z