Phật Giáo

Sri Lanka: Phật giáo thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia

Thứ năm, 19/08/2016 | 14:31

Ngày 17/08/2016 tại Tu viện Bauddha Mandapaya ở Polgolla, Sri Lanka đã diễn ra buổi lễ An vị tôn tượng Phật ngọc Cẩm thạch từ Quốc gia Phật giáo Myanmarr. 

Cư sĩ Maithripala Sirisena, tổng thống Sri Lanka chia sẻ tốt nhất trong tình bạn, tình anh em và sự tự tin cần thiết để xây dựng đoàn kết quốc gia có thể học được từ sự giáo huấn của đức Phật.

Các giải pháp cho các vấn đề phải đối mặt trong việc xây dựng sự đoàn kết toàn dân xã hội an vui lành mạnh cũng tìm thấy trong lời giáo huấn của đức Phật.

Tam Tạng giáo điển là kho tàng triết lý Phật giáo quý báu có thể cung cấp sự an ủi và kỷ luật đối với xã hội, tại một thời điểm khi lỷ luật và giá trị của con người có xu hướng tiêu cực, với sự phát triển của công nghệ và vật liệu tiến bộ của thế giới.
 
Lời Phật dạy có thể dùng để giải quyết những vấn đề hiện tại một cách vĩnh viễn. Bởi vì Phật giáo giải quyết vấn đề từ căn bản gốc rễ của nó. Chiến tranh và xung đột khởi lên là do nhu cầu chính trị, tham vọng của những cá nhân hoặc nhóm người. Đức Phật đã giới thiệu nhiều nguyên tắc để ngăn chặn chiến tranh và xung đột. Chính trực, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ quyền lợi, từ bi, nhẫn nhục, nhu thuận là những nguyên tắc quan trọng rất cần được thực hành.

Myanamar là quốc gia mà Phật giáo là quốc đạo, có 700 nghìn vị tăng sĩ Phật giáo.

Tình đạo hữu và mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia Phật giáo Myanmar - Sri Lanka bền vững muôn thuở. Sự liên kết giữa hai quốc gia Phật giáo tăng già Nguyên thủy.

Vân Tuyền 
(Nguồn: Pmd News)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z