Tag: Sư cô Thích Nữ Ngọc Liên

Ấn tượng đề tài luận án Tiến sĩ của sư cô Ngọc Liên: Kinh tế Phật giáo

Phật giáo cũng có đời sống kinh tế như một thiết chế xã hội, mọi chủ thể. Dù muốn dù không tu sĩ Phật giáo, tăng đoàn, Giáo hội vẫn bị chi phối và tác động trở lại trong đời sống thị trường do những nhu cầu mang tính tất yếu của đời sống.
13:50 01/07/2019

Trò chuyện cùng cựu hoa hậu - Sư cô Thích Nữ Ngọc Liên tại Vesak 2019

Vốn biết đến và nghe về vị sư cô vốn có danh vị hoa hậu ở Hoa Kỳ, xuất gia tinh tấn tu học có thành tựu nên khi tác nghiệp tại Vesak 2019 ở chùa Tam Chúc, Hà Nam, tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng sư cô Thích Nữ Ngọc Liên.
10:29 22/05/2019

Gặp gỡ cựu hoa hậu - sư cô Thích Nữ Ngọc Liên tại Đại lễ Vesak 2019

Vốn biết đến và nghe về vị Sư cô vốn có danh vị hoa hậu ở Hoa Kỳ, xuất gia tinh tấn tu học có thành tựu nên khi tác nghiệp cuộc gặp gỡ bên lề Vesak giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Tăng ni, Phật tử, bà con Việt Kiều, tôi đã có dịp gặp gỡ sư cô Thích Nữ Ngọc Liên.
08:45 14/05/2019