Phật Giáo

Sự quan tâm của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ với PG Nam tông Khmer

Thứ năm, 11/01/2013 | 09:53

Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh cũng đã làm tốt công tác vận động sư sãi, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước ở địa phương

Ngày 9.1.2013 Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã có cuộc họp mặt cán bộ chức sắc dân tộc Khmer các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đánh giá kết quả đã làm trong năm 2012 và đinh hướng trong năm 2013 tại Tp.Cần Thơ

Trong buổi họp, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã nêu kết quả làm được của các đại phương trong vùng. Cũng như tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục ổn định, phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, tạo môi trường tốt để đồng bào an tâm lao động, học tập, xây dựng cuộc sống.

 

Trong năm, các địa phương Tây Nam Bộ cũng đã triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào Khmer trong đó Chương trình 135 giai đoạn 2. Đặc biệt, hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh cũng đã làm tốt công tác vận động sư sãi, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước


Bình Minh (Tổng hợp báo TTXVN, SGGP, Cần Thơ)

Bình Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z