Tag: sư thầy Thích Thiện Chiếu

Tấm lòng bồ tát của vị sư già và nhân duyên với hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi

“Ầu ơ, dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi/ Khó đi cha dắt con đi, con đi đường học, cha tu ở chùa…”, lời ru ngọt ngào của sư thầy Thích Thiện Chiếu khiến những Phật tử đến thăm bùi ngùi xúc động.
19:00 23/07/2019