Phật Giáo

Suy nghĩ đúng để dấn thân

Thứ năm, 26/08/2017 | 08:50

Niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ chân chính, biết cách làm chủ bản thân qua thân miệng ý, chứ không phải tính toán số lần để kể công với Phật.


1. Người phật tử hãy nên biết, nói nhiều hay nói ít không quan trọng. Quan trọng là khi nói có lợi ích cho mọi người. 

2. Trong cuộc sống này làm việc thiện nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng hơn hết là đừng bao giờ làm những việc xấu ác để làm tổn hại người vật. 

3. Người phật tử chân chính phải nên nhớ, đọc tụng kinh nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là khi đọc kinh phải hiểu đúng sau khi có chiêm nghiệm và thực hành theo. 

4. Trong cuộc sống này ăn chay hay ăn mặn không quan trọng. Quan trọng là phải biết tu sửa thân tâm từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động đừng phạm lỗi lầm.

5. Chính vì thế khi tu chúng ta đừng bao giờ hướng ra bên ngoài, mà cầu khẩn van xin đều không thể được. Tất cả nhân quả tốt xấu đều do ta tạo ra, hãy quay lại chính mình để sống đời hạnh phúc.

6. Lễ lạy năm vóc toàn thân chấm đất để tôn kính người mình quý trọng nhằm được học hỏi những điều hay lẽ phải và buông xả tâm cống cao ngạo mạn.

7. Niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ chân chính, biết cách làm chủ bản thân qua thân miệng ý, chứ không phải tính toán số lần để kể công với Phật.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z