Tag: Tác giả Nguyễn Thị Kim Đức

Thông điệp từ bức tranh Vỏ tương lai

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak LHQ 2019, tác phẩm "Vỏ tương lai" được xem là bức tranh làm thay đổi thế giới với nhiều thông điệp ý nghĩa là món quà đặc biệt gửi đến hội Phật giáo của các nước trên thế giới.
07:00 05/06/2019