Tag: Tam bộ nhất bái là gì

Kiến thức thú vị về tam bộ nhất bái mà Phật tử nên biết (Phần 2)

Năm 2005, nhà báo David Miller đã đến phỏng vấn Thượng Tọa Hằng Thật - là trụ trì Tu viện Phật giáo Berkeley, một bộ phận của Tổng Giáo Hội Phật giáo Hoa Kỳ, thành lập bởi Hòa thượng Tuyên Hóa. Đây là cuộc phỏng vấn lý thú cùng Thượng tọa Hằng Thật và cuộc hành hương tam bộ nhất bái của người năm 1977.
16:35 22/02/2019

Kiến thức thú vị về tam bộ nhất bái mà Phật tử nên biết

"Tam bộ nhất bái" hay là đi ba bước thì lại lạy một lễ là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là người tu sĩ xuất gia, tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng), để tôi luyện lòng kham nhẫn, chịu đựng đau khổ và tỏ quyết tâm theo đuổi một hạnh nguyện của mình.
12:52 21/02/2019

Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?

Tam bộ nhất bái chính là một hạnh tu, để tự chế ngự chính mình, không để cho cảm giác của vật chất cũng như các giác quan của mình, khơi dậy những ham muốn tầm thường. Kham nhẫn chịu đựng trước mọi khó khăn thử thách để rèn luyện và mài dũa mình, nhất tâm kiền thành cầu nguyện đức Phật chứng minh.
18:43 07/01/2019