Phật Giáo

Tâm địa

Thứ năm, 04/02/2015 | 10:47

Tâm an lạc trong khiêm cung ẩn nhẫn/Tâm xả buông sẽ đoạn diệt não phiền/Sống thanh cao hòa thuận với thiên nhiên/Trong tàng thức nghiệp giống tâm dung nạp

Tâm và Đất luôn sẵn sàng chờ giống
Giống tốt tươi đất nở thắm ngàn hoa
Giống thiện lành tâm sẽ được an hòa
Không giống tốt đất um tùm cỏ mọc

Đất phì nhiêu tạo nên bao lúa thóc 
Để dưỡng nuôi toàn vũ trụ vật người
Cho hoa quả phát triển thắm xinh tươi 
Cảnh quan đẹp khắp nơi đều vui thú

Đất dung chứa ngọt đắng cay đầy đủ 
Giống chua cay cho hoa quả cay chua
Giống ngọt ngào theo duyên trổ bốn mùa 
Đất bình thản sạch thối dơ đều nhận   

Tâm an lạc trong khiêm cung ẩn nhẫn
Tâm xả buông sẽ đoạn diệt não phiền 
Sống thanh cao hòa thuận với thiên nhiên
Trong tàng thức nghiệp giống tâm dung nạp

Tâm làm chủ tâm dẫn đầu muôn pháp
Nhiếp phục tâm mọi việc được hanh thông
Tâm thế nào cảnh cũng sẽ tương đồng 
Tâm thanh tịnh quốc độ cùng thanh tịnh 

An Lạc thất, 02/02/2015, những ngày tịnh dưỡng và chuẩn bị đón xuân Ất Mùi 
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z