Phật Giáo

Tâm hương dâng Thầy

Thứ năm, 21/04/2017 | 16:00

Kính dâng Giác linh Hòa thượng Giáo Thọ Sư Tân viên tịch thượng Quảng hạ Bửu

Rồi một chiều mây sầu ảm đạm
Khi nghe tin buồn cảm Thầy đi
Vẫn biết Thầy “Chích lý Tây quy”
Nhưng không khỏi dòng bi ngấn đọng! 

Đất Nguyên Thiều từ nay khuất bóng
Bậc tôn sư khả kính hiền tài
Cả cuộc đời vì đạo tương lai
Ươm giống hạt ngày mai kế tục.
 
Không chi bằng pháp phương giáo dục
Bởi “Trăm năm lợi ích trồng người”
Bao lớp mầm sinh trưởng tốt tươi
Vừa dâng trái thì người vội bước.

Ôi xót xa lòng không thốt được
Chỉ nghẹn ngào trước luật trụ không!
Hướng về Thầy dâng nén hương lòng
Cầu Giác tánh thong dong lạc cảnh.

Và cũng tự nguyện lòng dõng mãnh
Tu học chăm, lập hạnh lợi sanh
Để phần nào đền đáp thâm ân
Công vun xới nước, phân, ươm giống…

Nguyện Pháp thân Tôn sư lồng lộng
Ngự liên đài chứng giám liễu tri
Ba lạy này kính tiễn Thầy đi 
Kính bái biệt! Mong ngày tương ngộ…!
  
Ni sinh khóa I
Trường TCPH Nguyên Thiều, Bình Định

TN.Minh Huệ (Quảng Diệu)

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Quảng Diệu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z