Tag: tâm sinh tướng

Cải tâm để trở thành người có dung mạo hấp dẫn theo lời Phật dạy

Tướng do tâm sinh. Dung mạo của 1 người ở tuổi trung niên sẽ nói lên tu dưỡng của người đó như thế nào.
19:00 20/07/2019

Thế nào là tâm sinh tướng?

Nghiên cứu khoa học cho thấy ý nghĩ của con người là một thứ năng lượng. Năng lượng phát ra từ tâm / ý và có tác dụng ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, mà trước hết là cơ thể của người đó. Người xưa nói rằng “tâm sinh tướng”, xét ra là rất có cơ sở.
08:00 16/06/2019