Tag: Tâm sự người xuất gia

Thưa mẹ, con đi tu

Kính lạy mẹ, cũng đã được hơn bốn tháng con xa nhà. Con thấy thật nhanh! Nhưng con đâu biết rằng đó lại là những tháng ngày dài nhất trong cuộc đời của mẹ, từng ngày trông ngóng con, vì con là đứa con trai duy nhất – nơi chia sẻ những buồn tủi và lo toan của mẹ.
07:29 13/10/2019

Gửi bạn chút tình

Đức Phật dạy chúng ta đều là con người, tất cả đều có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn và khi chết thì thân tứ đại trở về tứ đại như nhau. Vậy thì đẹp xấu hay học vấn thấp cao có gì để chúng ta phải suy đoán hay vẽ vời để phân biệt mà đối đãi cho bận lòng.
15:49 09/10/2019

Thương con, mẹ hãy niệm Phật nhiều hơn

Myanmar những ngày đầu thu, những cơn mưa bắt đầu đỏng đảnh rơi trên mặt đường ướt mềm màu tối. Con bước đi trên những con đường vắng người qua, hôm nay sao thấy lòng thổn thức, cảm nhận con đường đến trường sao xa quá.
18:22 06/10/2019

Gửi con – Người sứ giả Như Lai

Các con là người Xuất gia, bây giờ các con bắt đầu mang trên mình chiếc áo giải thoát mà Đức Thế Tôn trao truyền lại, các con nên nhớ rằng khi mang chiếc áo này các con phải thực sự hạnh phúc và hoan vui.
07:30 25/09/2019