Tag: tâm thức

Quy luật cuộc đời con người

Vạn vật trong tự nhiên đều vận hành theo quy luật của nó. Con người cũng vậy, dù chúng ta là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo… cũng vẫn phải chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên tồn tại khách quan.
08:57 07/09/2019

Hòa bình trên thế giới chỉ đạt được khi chúng ta có hòa bình bên trong nội tâm

Đây là những ý kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma về các vấn đề khoa học hiện đại và khoa học Phật giáo, được tổ chức tại Nhật Bản ngày 16.11 vừa qua, về hoà bình, về não bộ và tâm thức con người.
06:36 04/12/2018