Phật Giáo

Tăng, Ni Trường hạ Thánh Long đảnh lễ đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Thứ năm, 21/08/2017 | 14:46

Sáng ngày 28/06 nhuận/Đinh Dậu (19/08/2017), tăng, ni hành giả an cư Hạ trường chùa Thánh Long, cùng Chư tăng, phật tử chùa Từ Xuyên do TT.Thích Thanh Định, Phó Ban TT BTS Phật giáo tỉnh, Chánh duy na Trường hạ dẫn đầu đã về chùa Ráng (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội) đỉnh lễ đức Pháp Chủ và tùy hỷ cúng dàng Trường hạ Tổ đình Viên Minh.


Chư tôn đức tăng, ni, phật tử trong đoàn đã phủ phục năm vóc sát đất, đỉnh lễ và khánh tuế Ngài, xin cúng dàng tịnh tài, tịnh vật, kính chúc Đại lão Hòa thượng cùng chư hành giả có một mùa an cư viên mãn, phúc tuệ trang nghiêm.
Đức Pháp chủ Ban đạo từ - sách tấn
Để đáp lại tấm lòng của Chư tăng, ni, phật tử, đức Pháp Chủ đã tán thán công đức của Chư tôn đức và mong muốn các hành giả an cư nghiêm mật hành trì các thời khóa tu tập, nỗ lực tu học để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng tinh thần, trang nghiêm Giáo hội, xây dựng tăng đoàn vững mạnh, hòa hợp.

Sau khi rời chùa Ráng, Chư tôn đức cùng các phật tử cũng đã đến tùy hỷ và cúng dàng Trường hạ chùa Thầy và Trường hạ chùa Trăm Gian (Tp.Hà Nội)

Nhuận Nguyện
Nhuận Nguyện
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z