Phật Giáo

Tập thơ Hương - mùa, Cát bụi và Cỏ hoa

Thứ năm, 18/11/2014 | 09:50

Ngày, đêm/Đêm vầng trăng Viên giác/Huơng đất trời Tâm kinh/Ngày đại nhật Viên lạc/Giữa muôn trùng tử sinh.

1. Có mùa nào
Sắc huơng ngàn dịu vợi
Xuân-Hạ-Thu-Đông… rồi !
Chỉ ngoài kia gió mới
Thinh lặng vầng mây trôi. 

2. Có Xuân nào
Không câu đối giao mùa
Tỉnh thức – Xuân từ đó…
Giọt suơng trong… Phật thừa !

3. Có Hạ nào
Không ửng trời lựu đỏ
Không gió rát bên thềm
Nhặt chút tình hoa cỏ
Tan nỗi sầu cô miên.

4. Có Thu nào
Không cánh chim vời vợi
Không mây trắng qua thềm
Tình sen thu khẽ gọi
Vầng trăng mẹ diệu huyền.

5. Có Đông nào
Khi đất trời trở dạ
Không giá buốt đêm thâu
Mắt đời rưng lệ đá
Giọt tinh suơng nhiệm mầu.

6. Có huơng nào
Dù mãi ngàn năm nữa
Dâng đời bao ý thơm
Từng giọt cam lồ sữa
Tịnh hóa một tâm hồn.

7. Chiếc lá
Khi già huơng tư tuởng
Đã gội sắc huơng rừng
Một thoáng xanh muôn huớng
Chiều lên về cội ngồn.

8. Không gian nào
Cây trong vuờn chimhót
Hoa bên trời đưa huơng
Tiếng sáo diều thảnh thót
Rót vầng thơ muời phuơng.
 
9. Hội tụ
Đất trời huơng muôn thuở
Xanh, mắt xanh núi rừng
Kẽ đá cành hoa nở
Diệu Pháp Hoa thơm lừng.

10. Những chiếc lá
 Chở gió suơng và nắng
 Mặt sân rụng chiều qua
 Ta gom thời gian lại
 Gởi huơng chốn trời xa.

11. Nắng mới
 Chờm lên huơng cổ thụ
 Giọt suơng mai thủy tinh
 Bên thềm mây tĩnh tọa
 Giữa trời đất thanh bình.

12. Ngôi nhà cũ
 Nhuốm bao mùa sương gió
 Giữa cuộc bể dâu nầy
 Chợt cánh hoa đầu ngõ
 Thoảng hương trời qua đây.

13. Bút hoa
 Nở giữa bọng đời tinh túy
 Nụ cuời tỏa thơm muời phuơng
 Vi diệu lời truyền Từ Thị
 Hằng sa cát bụi dâng hương.

14. Tình muời phương
 Tiếng chim sâu buổi sáng
 Lay động trời mù suơng
 Tinh khôi cơn gió thoảng
 Hoa cỏ về dâng huơng
 Thanh âm đời một thoáng
 Mây trắng tình mười phuơng.

15. Bình minh
Trên nhánh cây đương lộc
 Tiếng chim gọi bình minh
 Lung linh hạt suơng ngọc
 Nghe lá thức quanh mình
 Thoảng huơng trà tĩnh lặng
Giữa trời đất nguyên lành.

16. Cõi ta
 Biết đâu là mặt mũi
 Vỡ hồn suơng ban sơ
 Đi tìm huơng đất mới
 Nguyên thủy một vần thơ.


17. Ý mầu
Hương trà thơm trong suơng
 Mây tụ thềm hoa cỏ
 Ba ngàn thế giới hương
 Tụ ý mầu Không-Có.

18. Giọt suơng
Góp hương rừng núi biếc
Trong ngần guơng thủy tinh
Giọt thơm miền sinh diệt
Giữa muôn trùng tử sinh.

19. Duới gốc mai
 Ngồi duới gốc mai cổ
 Huơng thoảng tự ngàn xưa
 Biết đời Mai cốt cách
 Chở vầng trăng Phật Thừa.

20. Cổ thụ
Ngàn năm xanh bóng cổ
Hương trời đất một phen
Muời phuơng mây Tịnh độ
Cánh chim về bình yên.

21. Ngày, đêm
Đêm vầng trăng Viên giác
Huơng đất trời Tâm kinh
Ngày đại nhật Viên lạc
Giữa muôn trùng tử sinh.

Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z