Phật Giáo

Tây Ninh: Cáo phó Hòa thượng Thích Tịnh Khai

Thứ năm, 05/01/2018 | 10:26

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 17giờ00, ngày 03 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018 


CÁO PHÓ
- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh
- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHAI

-  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-  Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.
-  Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 
-  Trụ trì chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 17giờ00, ngày 03 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

* Trụ thế       : 84 năm
* Hạ lạp        : 56 năm 

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 09giờ00, ngày 04 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10giờ00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 11 năm Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 08 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 22 tháng 11 năm Đinh Dậu), sau đó cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh và nhập tro cốt vào tháp tại chùa Thiền Lâm Cổ.
 
Nay Cáo Phó
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN LỄ TANG
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z