Phật Giáo

Thái Bình: Cáo phó Ni trưởng Thích Đàm Nhương

Thứ năm, 04/04/2015 | 16:13

Do niên cao lạp trưởng, Ni Trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 19h, ngày 03/04/2015 (15/02/Ất Mùi) tại chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

GHPGVN TỈNH THÁI BÌNH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN 
HUYỆN QUỲNH PHỤ
-

CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ
- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM NHƯƠNG
 
- Thế danh: NGUYỄN THỊ TRỪNG.

- Sinh năm: 1926 tại thôn Trà Dương, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Trụ trì chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Do niên cao lạp trưởng, Ni Trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ00, ngày 03 tháng 04 năm 2015 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Ất Mùi) tại chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

* Trụ thế: 90 năm
* Hạ lạp: 60 năm

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ00, ngày 04 tháng 04 năm 2015 (nhằm ngày 16 tháng 02 năm Ất Mùi).

- Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Châu Luân, thôn Khả Lang, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14 giờ00 ngày 04 tháng 04 năm 2015 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Ất Mùi).

- Lễ truy niệm và cung tống kim quan được cử hành vào lúc 14 giờ00, ngày 05 tháng 04 năm 2015 (nhằm ngày 17 tháng 02 năm Ất Mùi) và nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Châu Luân.

Nay Cáo phó

TM. BTS GHPGVN HUYỆN QUỲNH PHỤ & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN LỄ TANG
(đã ký)
ĐẠI ĐỨC THÍCH THANH MẪN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z