Phật Giáo

Thái Bình: Chùa Từ Vân tổ chức lễ Quy y Tam Bảo

Thứ năm, 15/09/2014 | 15:35

Chiều 13/09/2014 (20/08/Giáp Ngọ), TT.Thích Thanh Định – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình quang lâm ngôi Tam Bảo chùa Từ Vân (xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đăng đàn truyền Tam quy, ngũ giới cho hơn 100 phật tử.

“Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ tế chúng sinh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường”

Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới và cũng có mặt trong mỗi người và mỗi loài. Quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ, khả năng chuyển hoá và khả năng tu tập hành đạo của  bản than, để sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.
 
Nhận lời thỉnh cầu của SC.Thích Đàm An, trụ trì chùa Từ Vân, chiều 13/09/2014 (20/08/Giáp Ngọ), TT.Thích Thanh Định – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình quang lâm ngôi Tam Bảo chàu Từ Vân (xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đăng đàn truyền Tam quy, ngũ giới cho hơn 100 phật tử.

Đúng 14h, đại chúng đồng thanh tiếng niệm Phật cung nghinh Thượng tọa giới sư quang lâm chánh điện. Trước khi làm lễ truyền giới, Thượng tọa đã có thời pháp ngắn nói về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo và năm giới của hàng phật tử tại gia. Sau đó, đại chúng cùng chắp tay nghe Thượng tọa truyền ba quy y và năm giới trong niềm hoan hỷ, tịnh lạc.

Cuối buổi lễ, Thượng tọa đã có lời tán thán công đức sư thầy trụ trì đã hết lòng vì đạo pháp, chăm lo đời sống tâm linh cho nhân dân. Thượng tọa cũng có lời sách tấn quý phật tử ngày đêm tinh tấn, bỏ ác, làm lành, niệm Phật nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc.

Phúc Hào
Phúc Hào
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z