Phật Giáo

Thái Bình: Đại lễ cầu siêu tại chùa Từ Xuyên

Thứ năm, 10/05/2015 | 11:39

UBMTTQVN tỉnh Thái Bình phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử nạn trong chiến tranh và nạn đói năm Ất Dậu:

Địa điểm: Chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình)
Thời gian: Ngày 15/05 - 17/5/2015 (ngày27/3-29/3/Ất Mùi).

Chương trình cụ thể như sau: 
Ngày 15/05/2015:
7h00-7h30:               Đại chúng vân tập
08h00:                      Lễ khai khóa
08h15-9h30:             Giảng pháp
09h45-10h45:           Tụng Kinh A Di Đà
11h-11h30:               Cúng chú thực
11h30:                      Thụ trai
12h00:                      Nghỉ trưa
13h00:                      Thức chúng
13h30:                      Tụng Kinh Vô Lượng thọ
16h30:                      Phóng sinh, thí thực

Ngày 16/05/2015:
7h30-8h00:              Cung nghinh Chư tôn đức, quan khách quang lâm
8h30-10h:                Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)
10h30:                     Phóng sinh, thí thực
11h00:                     Thụ trai
12h00:                     Nghỉ trưa
13h00:                     Thức chúng
13h30:                     Tụng kinh Vô lượng thọ
16h00:                     Phóng sinh, thí thực
17h00 :                   Ăn tối
18h30:                    Ổn định đạo tràng
19h30:                    Lễ hoa đăng cầu siêu
22h00 :                   Hoàn mãn

Ngày 17/05/2015:
07h-7h30:          Vân tập đại chúng
08h00:               Giảng pháp
09h00:                Tụng kinh Di Đà
10h00:                Kinh hành niệm Phật - Cúng thí thực
11h00:                Thụ trai
12h00:                Nghỉ trưa
13h00:                Thức chúng
13h30:                Tụng kinh Vô lượng thọ
16h30:                 Phóng sinh thí thực
17h00:                 Hoàn mãn

BTC
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z