Phật Giáo

Thái Bình: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần

Thứ năm, 20/01/2018 | 22:55

“Hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc phục vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, coi người bệnh như người nhà” là kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình.

Năm 2017, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã triển khai thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Kết quả, bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ với 8/9 chỉ tiêu vượt so kế hoạch đề ra. Tổng số khám bệnh đạt 28.129 lượt, bằng 150% kế hoạch. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 4.115 lượt, bằng 137,2% kế hoạch. Ngày điều trị trung bình tiếp tục giảm, trong năm chỉ có 26 bệnh nhân chuyển tuyến trên. 
                      Chùa Từ Xuyên phát bữa sáng cho bệnh nhân tâm thần 
Bệnh viện đã thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng, điều trị người bệnh toàn diện không có người nhà với 150 giường, 1536 lượt bệnh nhân; thực hiện 20 giường điều trị nội trú theo yêu cầu với 354 bệnh nhân. Cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện có chuyển biến mạnh về tư tưởng, nhận thức và hành động. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh được nâng cao. Các hoạt động hỗ trợ người bệnh được đẩy mạnh như triển khai thẻ thông minh trong khám chữa bệnh; bổ sung trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất; tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi từ thiện hỗ trợ người bệnh và người nhà bệnh nhân.
 
Năm 2018, Bệnh viện Tâm thần đề ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó phấn đấu nâng điểm các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; đưa bệnh viện phát triển theo hướng toàn diện; nâng cao các dịch vụ với phương châm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh. Mở rộng điều trị các bệnh nội khoa, thần kinh thông thường, phát triển các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng mới, chuyên sâu, đồng thời phấn đấu xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp. Phát động tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Hà Dung - Nhuận Nguyện
Nhuận Nguyện
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z