Phật Giáo

Thái Bình:Tổ chức Đại Giới đàn PL.2558 - DL.2014

Thứ năm, 03/11/2014 | 08:54

Trong các ngày từ 06-10/09/Giáp Ngọ (29/10-02/11/2014), BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức Đại Giới đàn tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, Tp.Thái Bình).

Hội đồng Giới sư bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Thánh Long cho 93 giới tử, trong đó: Tỷ khiêu tăng 11 vị; Tỷ khiêu ni 33 vị; Sa di tăng 24 vị; Sa di ni 25 vị.

Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Yết ma A xà lê; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Giáo thọ A xà lê; TT.Thích Thanh Khôi ngôi vị Đệ nhất Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Bản ngôi vị Đệ nhị Tôn chứng; ĐĐ.Thích Trí Sử ngôi vị Đệ tam Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Vượng ngôi vị Đệ tứ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Trí Tuệ ngôi vị Đệ ngũ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Minh Thành ngôi vị Đệ lục Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Mẫn ngôi vị Đệ thất Tôn chứng. 
 
Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Thanh làm Đàn đầu Hòa Thượng Ni; NT.Thích Đàm Niệm (Kiến Xương) ngôi vị Yết ma A xà lê; NT.Thích Đàm Thảo (Quỳnh Phụ) ngôi vị Giáo thọ A xà lê; NS.Thích Đàm Tâm (Tiền Hải) ngôi vị Đệ nhất Tôn chứng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi vị Đệ nhị Tôn chứng; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi vị Đệ tam Tôn chứng; NS.Thích Đàm Liên (Quỳnh Phụ) ngôi vị Đệ tứ Tôn chứng; NS.Thích Đàm Tường (Hưng Hà) ngôi vị Đệ ngũ Tôn chứng; NS.Thích Đàm Cầm (TP.Thái Bình) ngôi vị Đệ lục Tôn chứng; NS.Thích Đàm Nhương (Thái Thụy) ngôi vị Đệ thất Tôn chứng.
 
 
 
Thái Bình đến nay đã tổ chức được 4 Đại Giới đàn để trao truyền Giới – Châu – Tuệ – Mạng cho hàng đệ tử xuất gia. Mỗi một Đại Giới đàn, giới tử xin cầu các giới của Phật với số lượng gần một trăm vị. Trước khi bước vào lễ truyền giới, quý vị giới tử đã được nghe Chư tôn đức BTS tỉnh thuyết giảng về bổn phận của người tu sĩ và phương pháp tu học.
 
 
 
Sáng ngày 09/09/Giáp Ngọ (01/11/2014), các nghi lễ chính thức của Đại Giới đàn được cử hành theo Giới luật. Chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của Giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các Giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni giới làm lễ Hội đồng Giới sư.
 
 
 
 
HT.Thích Thanh Dục ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn các nghiệp sư đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi giới định tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam Bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.
 
 
 
 
 
Giới đàn chùa Thánh Long (Tp.Thái Bình) đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi chúc mừng các giới tử sớm chứng đắc và luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát.

Nhuận Tâm - Phúc Hào
Nhuận Tâm - Phúc Hào
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z