Phật Giáo

Thái Lan: Chú tiểu 8 tuổi thuộc lòng Tứ Diệu Đế

Thứ năm, 14/05/2015 | 10:49

Chú tiểu Sadi Udsanee Novice Thongchai, Thái Lan 8 tuổi, thuộc lòng Tứ Diệu Đế (Dhammacakkapavattana Sutta), trong vòng 20 phút đọc trôi chảy mà không cần nhìn vào quyển kinh. Chú tiểu Sadi này tiết lộ rằng chú đọc thuộc lòng từ khi lên 5 tuổi. 

 
Việc thông minh bén nhạy như thế mà Chú tiểu Sadi Udsanee Novice Thongchai luôn được vị trí hàng đầu của lớp học và Chú sẽ trở thành một nhân tố đặc biệt của Phật giáo Thái Lan trong tương lai.
 

Thích Vân Phong 
(Theo báo PG Thái Lan)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z