Phật Giáo

Thái Lan: Tu viện Dhammakaya cúng dường 102 ngôi tự viện PG Bangladesh

Thứ năm, 27/07/2016 | 16:44

Nhân mùa an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, chư tôn đức tăng già tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Bangkok, Thái Lan phát tâm cúng dường tứ sự đến 102 ngôi tự viện Phật giáo ở Bangladesh. 

Đại diện nhận tịnh phẩm cúng dường, Đại lão Hòa thượng Tiến sĩ Dharmasen Mahathero, vị lãnh đạo tối cao Giáo hội tăng già Phật giáo Bangladesh (Tăng thống), Hòa thượng TS.Sangharaja Gyanasree Mahathera, Phó Tăng thống Giáo hội tăng già Phật giáo Bangladesh.
 
Hoạt động này cho thấy sự thống nhất, hòa hợp giữa tăng già Phật giáo Thái Lan và tăng già Phật giáo Bangladesh. 
 
Đây là một trong những sự kiện quan trọng của Phật giáo giữa hai quốc gia, tình hữu nghị linh sơn cốt nhục mãi gắn bó trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, hóa độ chúng sinh.
 
Hòa thượng Ts.Dharmasen Mahathero, vị lãnh đạo tối cao Giáo hội tăng già Phật giáo Bangladesh chân thành cám ơn chư tôn đức tăng già Phật giáo Thái Lan đã chia sẻ với Phật giáo Bangladesh và nguyện Phật giáo hai quốc gia mãi gắn bó với nhau trong tình hữu nghị hợp tác bền vững và song phương phát triển Phật giáo giữa hai quốc gia.

Vân Tuyền (Nguồn: The Buddhist Times)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z