Phật Giáo

Thái Lan: Xuất gia gieo duyên kỷ niệm 99 năm ngày ngộ đạo của Tổ sư Phramonkholthepmuni

Thứ năm, 12/09/2016 | 11:21

Ngày 08/09/2016 tại tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân tự), Bangkok, Thái Lan đã diễn ra buổi lễ xuất gia gieo duyên cho hàng nghìn cư sĩ nhân Kỷ niệm 99 năm ngày ngộ đạo của Tổ sư Phramonkholthepmuni, người sáng lập của Thiền phái Dhammakaya, Thái Lan vào năm 1914.

Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, chỉ mong cầu giải thoát; họ ở trong rừng hay những nơi thanh tịnh, xa rời đời sống thế tục. Ở Ấn Độ thời cổ đại, cũng có những đạo sĩ Bà la môn tu theo hạnh xuất gia, tuy có hình thức tương tự, nhưng chính Đức Thích Ca Mâu Ni đã mang lại cho đời sống của người xuất gia theo đạo Phật một ý nghĩa đầy đủ và thực tiễn hơn.
 
Kinh Tăng Nhứt A-hàm có dạy: "Người xuống tóc xuất gia học đạo thì phải có niềm tin kiên cố, nếu không đủ ý nghĩa như tên gọi này thì chớ nên xưng là đệ tử của Đức Thích Ca". Là biểu tướng đầu tròn, từ bỏ mọi phiền não cho nên không được để tóc dài, vì đó là tướng của phá giới song không được luôn cạo.
 
“Xuất gia gieo duyên” là cánh cửa phương tiện được mở ra để những ai mong cầu giải thoát trong hiện tại và tương lai. Truyền thống này được thực hiện trong các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và một vài nước Phật giáo Bắc truyền như Đài Loan, Trung Quốc. Riêng với Việt Nam truyền thống này còn khá mới mẻ, bởi xưa nay theo Phật giáo Bắc truyền chỉ có Bát quan trai giới truyền cho cư sĩ tại gia tu hạnh xuất gia trong một ngày một đêm.

Tổ sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) sinh vào ngày 10/10/1884 và viên tịch ngày 03/02/1959, trụ trì ngôi cổ tự Wat Paknam Bhasicharoen, là người sáng lập của Thiền phái Dhammakaya, Thái Lan vào năm 1914. Ngài sinh trong gia đình nhà nông, tại huyện Song Phi Nong, Suphanburi, một tỉnh miền Trung của Bangkok.

Đầu tháng 07 năm 1906, Ngài thọ Cụ túc giới tại chùa Wat Songpinong, tại quê nhà và được pháp danh tiếng Pāli là Candasaro.

Là một tăng sinh, nhưng Ngài là một đệ tử của hai truyền thống, không giống như những vị tăng đương thời. Ngài bắt đầu say mê tu học thiền định ngay sau khi thọ Cụ túc giới, sau đó Ngài vân du đó đây các tòng lâm tự viện để học thiền với tất cả các bậc thiền sư danh tiếng thời bấy giờ.
 
Tại Bangkok, Ngài dành thời gian để chuyên nghiên cứu Bộ Thanh Tịnh Đạo luận và sau đó chuyên tâm thực hành thiền định.

Vào ngày 15/09/1917, Ngài đã ngộ đạo, phát minh bản thể thanh tịnh.

Sau khi thành công trong sự tu tập cá nhân mình, Ngài chuyên hoằng dương chính pháp, chuyên giảng dạy Thiền định.

Suốt hơn nửa thế kỷ, Ngài đã không mệt mỏi trong sự truyền hương lửa Từ bi - Trí tuệ của chư Phật tổ. Ngài chẳng những giáo hóa cho phật tử tại gia, chư tăng sĩ trong nước mà còn có nhân duyên hóa độ những người phương Tây theo Phật đạo. Năm 1954, Ngài đã cạo tóc xuất gia cho người Anh.

Duyên ta bà quả mãn, hóa duyên ký tất, thị hiện chút bệnh duyên, Ngài viên mãn báo thân vào ngày 03/02/1959. Hưởng thọ 75 xuân.
 
Thiền sư Phra Mongkhonthepmuni (Sodh Candasaro- พระ มงคล เทพ มุนี) - Tổ sư của dòng thiền Dhammakai (Dhamakaya).

Dù không phải là người sáng lập tu viện Wat Dhammakaya (Pháp Thân Tự), nhưng Ngài có công khai sáng và truyền thừa dòng thiền Dhammakai cho Khun Yay Acharaya Chandra Khonnokyoong - người sáng lập Dhammakai sau này, nên người Thái đã tôn tạo tượng Ngài (bằng vàng thật) với trọng lượng một tấn vàng và đang tôn trí thờ tại tu viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân Tự), Bangkok, Thái Lan.

Clip video Lễ xuất gia gieo duyên kỷ niệm 99 năm ngày ngộ đạo của Tổ sư Phramonkholthepmuni và hình ảnh:

Vân Tuyền (Nguồn: Angelfire)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z