Phật Giáo

Thái Nguyên: Hạ trường chùa Phù Liễn Tác pháp Tự Tứ

Thứ năm, 08/09/2014 | 08:54

Sáng sớm ngày 14/08/Giáp Ngọ (07/09/2014) Hạ trường chùa Phù Liễn (Tp.Thái Nguyên) hành giả an cư thân tâm thanh tịnh, hòa hợp tác pháp bạch Tự Tứ.

Được sự chỉ đạo của ban chức sự Hạ trường, sáng sớm chư Tăng đã vân tập đầy đủ trước chính điện đỉnh lễ Đức Thế Tôn cầu sự gia trì trước giờ làm lễ Tự tứ. 
 
 
Tự Tứ mang ý nghĩa biểu thị sự thanh tịnh hòa hợp của tăng và đánh dấu một bước trưởng thành về đạo hạnh của các Tỷ khiêu qua ba tháng An cư. Ngày Tự Tứ từ lâu đã trở thành thời điểm hướng thượng quan trọng nhất trong mùa An cư. Đây là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng hàng năm của Chư tăng là An cư Kiết hạ. Nghĩa vụ thiêng liêng ấy chỉ hoàn thành sau khi Chư tăng Tự Tứ. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ Chư tăng thụ giới an cư được tăng thêm tuổi Hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập.

Tự tứ là ngày cuối cùng của ba tháng An cư, mỗi vị Tỷ khiêu tự nêu lên các lỗi của mình đã phạm qua ba việc: Thấy, Nghe, Nghi ngờ, đối trước các Tỷ khiêu khác mà sám hối thì được thanh tịnh, tự sinh vui mừng, nên gọi là Tự Tứ.

Thập Bát Công
Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z