Phật Giáo

Thần cây đa

Thứ năm, 01/06/2017 | 09:59

Thời xưa và cả thời nay/Số người mê tín, buồn thay, quá nhiều/Họ mê muội, tin đủ điều/Gặp cây cổ thụ họ đều van xin.


Thời xưa và cả thời nay
Số người mê tín, buồn thay, quá nhiều!
Họ mê muội, tin đủ điều
Gặp cây cổ thụ họ đều van xin.

Tin rằng chắc có thần tiên
Nơi đây cư ngụ đầy quyền phép cao
Tin rằng cầu khẩn ước ao
Nếu thần giúp đỡ thế nào cũng xong.

Nơi miền bắc Ấn mênh mông
Có cây đa mọc trong vùng Ka-si
Thân to lớn, dáng lạ kỳ
Nên chàng buôn nọ đang đi chợt dừng.

Ghé vào khấn chẳng ngại ngùng
Tin rằng thần ngụ trên từng cây cao
Giúp anh thoả nguyện ước ao
Thời anh lễ tạ đâu nào dám quên.

Sát sinh để cúng tế liền
Trả ơn thần thánh linh thiêng giúp mình.
Bất ngờ ước nguyện đạt thành
Nào ai hay biết duyên lành từ đâu.

Thánh thần quyền phép nhiệm mầu?
Hay là ma quỷ giúp nhau chuyến này?
Riêng anh tin chính thần cây
Đáp lời cầu khẩn ra tay giúp mình.

Nên anh muốn đáp ân tình
Vội lo tổ chức sát sinh cúng thần.
Lời cầu xin lớn bội phần
Cho nên lễ tạ cũng cần lớn theo,

Anh mua súc vật rất nhiều
Dê, lừa, cừu với bao nhiêu là gà
Củi gom gần gốc cây đa
Chỉ chờ châm lửa thiêu là cúng ngay

Lễ xin dâng cúng thần cây,
Tội thay súc vật đọa đày xác thân.
Chợt đâu xuất hiện vị thần
Nhìn anh lên tiếng khuyên răn chân thành:

"Anh từng khấn hứa thần linh
Giúp cho công việc của mình thành công
Giờ đây kết quả đã xong
Bày ra cúng tế cầu mong đáp đền.

Nhưng sát sinh chỉ thêm phiền
Chỉ mau sa đọa vào miền đớn đau
Việc làm độc ác trước sau
Thời bao quả xấu đến mau tức thời

Phải qua nhiều kiếp luân hồi
Luân phiên trả nghiệp ai người thoát qua
Ngưng ngay hành động xấu xa
Để cầu giải thoát thân ta sau này!

Còn như anh nghĩ tại đây
Quả là có vị thần cây ẩn tàng
Thì sao anh lại nghĩ rằng
Thần linh chỉ thích được dâng thịt thà

Mà không chỉ hưởng hương hoa?"
Thần cây khuyên nhủ xong là biến đi.

Chàng buôn mê tín ngu si
Nghe xong chợt hiểu những gì đúng, sai
Kể từ ngày đó gặp ai
Chàng luôn can gián mọi người sát sinh:
"Chớ hề giết loài hữu tình
Sống theo chính pháp, nghiệp mình hưởng vui!"

Nhận diện tiền thân
Vị thần trên cây đa là tiền thân đức Phật.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE GOD IN THE BANYAN TREE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z