Phật Giáo

Thanh Hóa: Ngày 08/03/2014, Công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Thứ năm, 26/02/2014 | 09:59

Thời gian: 08h00 ngày thứ Bảy 08/03/2014 (08/02/Giáp Ngọ). Địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, đồi C4, phường Hàm Rồng, Tp.Thanh Hóa.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

Thời gian: 08h00 ngày thứ Bảy 08/03/2014 (08/02/Giáp Ngọ)
Địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, đồi C4, phường Hàm Rồng, Tp.Thanh Hóa.
 
 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z