Phật Giáo

Thanh Hóa: Ngày 28/03/2015, khánh thành chùa Hồi Long

Thứ năm, 25/03/2015 | 08:52

Thời gian: 07h30', ngày 28/03/2015 (09/02/Ất Mùi). Địa điểm: Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chùa Hồi Long tổ chức Lễ Cắt băng khánh thành

Thời gian: 07h30', ngày 28/03/2015 (09/02/Ất Mùi).
Địa điểm: Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 
 

PGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z