Phật Giáo

Thật giả

Thứ năm, 03/05/2013 | 10:22

Được mất, hưng suy là giả tạm/Một đời đừng để mãi trôi suông/Bần hàn nhưng cõi lòng thanh thản/Phú quí đâu hay nhốt ở chuồng/Địa ngục cõi nào như thức tỉnh/Quay về Tam Bảo lắng nghe chuông
THẬT GIẢ

Thời nay đạo đức đã suy vi
Lắm kẻ diễn tuồng khéo mặc y
Huyễn cảnh nhiều người lầm tưởng thật
Bày trò mắt thấy thật lâm ly
Gieo nhân cong vạy lòng gian dối
Gặt quả đừng than bởi tại vì
Một đời lầm lạc không sám hối
Muôn kiếp đọa sa ngục A Tỳ

A Tỳ đâu sướng khổ  luôn luôn
Kiếp sống nhân gian chỉ đóng tuồng
Được mất, hưng suy là giả tạm
Một đời đừng để mãi trôi suông

Bần hàn nhưng cõi lòng thanh thản
Phú quí đâu hay nhốt ở chuồng
Địa ngục cõi nào như thức tỉnh
Quay về Tam Bảo lắng nghe chuông.

Đà Lạt cuối Xuân Quý Tỵ
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z