Tag: Thích Huệ Đăng

Hoà Thượng Thích Huệ Đăng: Tấm gương sáng nghiên cứu khoa học đạo và đời

Với sự nỗ lực, tâm siêng năng, ham học hỏi, trí tuệ phát sáng, Hoà Thượng Thích Huệ Đăng được được Ban Tôn giáo Chính phủ tôn vinh Ngài là “Nhà khoa học đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam" và nhiều danh hiệu cao quý khác.
15:24 26/08/2019

Lộ trình tu tập miên mật của Thượng tọa Thích Huệ Đăng

Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) và Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) đã chính thức vinh danh Thượng tọa Thích Huệ Đăng trong dịp Hội ngộ Kỷ lục gia diễn ra ngày 26/8/2018 tại TP.Hồ Chí Minh. Chính sự nỗ lực, tâm siêng năng, ham học hỏi, trí tuệ phát sáng đã giúp Thầy đạt được thành tựu đó.
07:16 25/02/2019